+31 6 47 47 22 67 info@managinghappiness.nl

“THE VERY MOST PREDICTOR OF HAPPINESS IS THE QUALITY OF HUMAN RELATIONS”

WAAROM GELUK MANAGEN?

DE WENS OM GEZONDE EN BEVLOGEN MEDEWERKERS TE HEBBEN IS NIET NIEUW. HET IDEE DAT GEZONDE EN BEVLOGEN MEDEWERKERS BETER PRESTEREN IS OOK NIET NIEUW. WAAROM DAN GELUK GAAN MANAGEN? OMDAT DE MIDDELEN DIE WIJ TOT NU TOE HEBBEN GEBRUIKT NIET AFDOENDE ZIJN VOOR DE TIJD WAARIN WIJ LEVEN. OM OOK IN DEZE TIJD SUCCESVOL TE ZIJN, DIENEN LEIDERS GEBRUIK TE MAKEN VAN NIEUWE KENNIS DIE BESCHIKBAAR IS GEKOMEN. GELUK HOORT DAARBIJ.

PERFORMANCE INDICATOREN

Volgens de Verenigde Naties volstaan onze financiële performance indicatoren niet meer. Náást elementen als BNP moeten we ook welzijn en geluk gaan meenemen in onze beleidsbeslissingen. Alleen dan kunnen we een duurzame ontwikkeling bewerkstelligen. Dit heeft de VN besloten nadat is gebleken dat onze welvaart de afgelopen zestig jaar wél is gestegen, maar ons welzijn niet.

VERANDERENDE BEHOEFTEN

Deze roep om aandacht voor welzijn en geluk komt overeen met de veranderende individuele behoeften van mensen. Individuen hebben in toenemende mate behoefte aan zelfexpressie, kwaliteit van leven en zingeving. Zij maken andere keuzes en stellen andere eisen aan organisaties; om in te werken en om producten en/of diensten van af te nemen.

NIEUWE COMPETENTIES

Om aan die veranderende behoeften te voldoen, dienen organisaties en de mensen die daar werken nieuwe competenties te ontwikkelen. Competenties als dienstbaarheid, creativiteit, empathie en conceptueel denken worden de komende tijd dan ook steeds belangrijker.

GELUKKIGE MEDEWERKERS PRESTEREN BETER

Nieuwe inzichten in de wetenschap tonen aan dat mensen deze competenties eerder tonen als zij gelukkig zijn. Organisaties die deze kennis al toepassen, laten zien dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk leidt tot meer succes en betere resultaten. Zij tonen een stijging van de verkopen, productiviteit en winst en een daling van het personeelsverloop en ziekteverzuim.

POSITIEVE RELATIES

Mensen zijn sociale wezens. Het is daarom dan ook niet verwonderlijk dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat positieve relaties een enorme bijdrage kunnen leveren aan iemands geluk. De wetenschap dat men iemand heeft om vreugde en verdriet mee te delen, zowel privé als op het werk, kan een groot verschil maken iemands geluksbeleving. In deze tijd van efficiëntie en reorganisaties komen juist deze onderlinge relaties regelmatig onder druk te staan. Het is goed te weten dat dan met relatief eenvoudige en goedkope interventies al een groot positief verschil kan worden gemaakt.

INVLOED VAN GELUK OP PRESTATIES

%

PRODUCTIVITEIT

%

KLANTTEVREDENHEID

%

VERKOPEN

%

KOSTEN ZIEKTEVERZUIM

CONTACT

Wilt u kennismaken of heeft u behoefte aan meer informatie, laat het ons dan s.v.p. weten! Wij helpen u graag verder!